background
Layer 19
Layer 21
Layer 20
Layer 13 copy 3
Layer 13 copy 2
Layer 13
Layer 17
Layer 15
Layer 18
Layer 12
Layer 11
Shape 9
basaribilgibeceri
Vector Smart Object
Shape 11
1. Bilişsel Hazırlık
2. Dil, konuşma ve alternatif iletişim
3. Günlük yaşam
4. Özbakım
5. Psikomotor
6. Toplumsal Yaşam
7. Matematik
8. Türkçe
9. Eşleme
10. Taklit
11. Yönerge takip
12. Görsel destek
13. Alıcı Dil
14. İfade Edici Dil
15. Oyun ve Müzik
16. Sosyal
17. Sırtüstü(kaba motor)
18. Yüzüstü
19. Destekli Oturma
20. Desteksiz Oturma
21. Emekleme
22. Dizüstü
23. Ayakta Durma
24. Destekli Yürüme
25. Desteksiz Yürüme
26. Merdiven İnip-Çıkma
27. İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler
28. Çizim Becerileri
29. Tutma ve Bırakma
30. El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu
31. Proprioseptif Sistem(Vücut Farkındalığı)
32. Taktil Sistem(Dokunma)
33. Görsel algılama
34. Vestibüler Sistem(Denge)
Derslerimiz
Shape 8
Shape 8 copy
Shape 7
Layer 13 copy
Shape 7 copy